Ostara ~Lente ~ Alban Eilir

Op 21 maart vieren we de Lente. De datum van Ostara valt precies tussen Midwinter en Midzomer. En op de dag van Ostara, de terugkeer van de Lente, duren dag en nacht even lang. Lente komt uit het Germaans en betekent ‘lengen’, het lengen van de dagen.

Deze dag is ook wel het begin van het actieve deel van het jaar. De Lente is het seizoen van Ostara, de Godin van Licht en Vruchtbaarheid. Zij is vol energie, jeugdig en enthousiast. Zij leert ons te leven in het hier en nu, om het heden te eren en om je innerlijke kind te omarmen. De Haas is haar magische metgezel en vergezelt Ostara op haar reizen waar ze nieuw leven laat ontwaken in de slapende aarde en bloemen door eieren in de aarde te leggen.

Ostara by Deviantart

Mensen vierden de terugkeer van de Lente uitgebreid. Uit overleveringen is naar voren gekomen dat dit vaak werd gedaan in de vorm van een toneelstuk. Een man, gehuld in dierenhuid en stro beeldde de Winter uit. En die werd overwonnen door een in het groen geklede en met bloemen versierde vrouw, Moeder Aarde die na de Winter weer haar plaats inneemt. Daarnaast gingen mensen in optochten langs de akkers waar symbolisch met stokken, soms met belletjes versierd, op de aarde werd getikt om de aarde te wekken. Ook werden er spelen gehouden om te vieren dat de Winter en de spaarzame periode weer was overwonnen.

Ostara, de Lente zonnewende, is het derde Jaarfeest en symboliseert de overwinning van het licht en het aanbreken van de vruchtbare periode, de Lente, en tevens het actieve deel van het jaar.

Haar naam verwijst naar het oosten, de richting waar het licht, de zon, vandaan komt. Symbolisch wordt Moeder Aarde wakker gemaakt door de jonge Zonnegod. En het eerste wat zij doet is, zorgen voor alle dieren en gewassen.

Het verhaal van de Paashaas

De Paashaas is de metgezel van Ostara. Zij brengt de eieren en daarmee plant zij de vruchtbaarheid. Maar, de Paashaas was niet altijd een haas…

Ostara leefde aan de rand van het bos, samen met haar dieren, waaronder ook haar kip. Mensen gingen naar Ostara toe om raad en daad. Zo vroegen ze Ostara om raad om de gewassen te laten groeien, om zelf kinderen te kunnen krijgen en om nog veel meer. Ostara gebruikte voor haar diensten een bepaald amulet om haar magie kracht te geven. En op een dag pikte haar kip de amulet en at die op. Sinds dat moment had Ostara haar kip nodig om de mensen en dieren te helpen. Mochten haar diensten nodig zijn, dan fluisterde Ostara tegen haar kip met haar amulet in zich wat nodig was en dan legde de kip een magisch ei. Dat ei moesten de mensen dan daar leggen waar de magie nodig was. Dus moesten de gewassen beter groeien, dan begroeven de mensen het ei in de velden. Moesten de koeien meer melk geven, dan legden ze het ei in de stal bij de koeien. Na de winter legde de kip van Ostara een heel bijzonder magisch ei. Dat ei zorgde ervoor dat de dagen langer werden en de nachten korter en dat de Lente weer terug kwam.

Maar, na een aantal jaren, stopte de kip van Ostara met het leggen van haar bijzondere eieren. Ostara begreep er niets van. Ze fluisterde tegen de kip wat moest gebeuren, maar de kip deed niets. Er kwam een boer die vroeg of zijn koeien kalfjes zouden krijgen. Er kwam een herder die vroeg of zijn schapen lammetjes zouden krijgen. Weer een andere boer vroeg of zijn gewassen goed zouden groeien. Keer op keer vroeg Ostara haar kip een ei te leggen, maar er gebeurde niets. Ook niet voor de vrouwen die bij Ostara kwamen om te vragen of ze zwanger zouden worden. Dat ging zo door tot het moment dat de kip het bijzonder Lente-ei zou moeten leggen. Zou dat niet gebeuren, dan zou het voor altijd Winter blijven. En Ostara maakte zich zorgen hierom. Zij besloot haar kip goed in de gaten te houden in de hoop erachter te komen wat er nu toch aan de hand was met haar kip.

Ze vroeg haar kip om het speciale Lente-ei te leggen en de kip keek haar boos aan. De kip liep weg om te doen wat haar werd gevraagd en deze keer volgde Ostara haar zodanig dat de kip het niet in de gaten had. Ostara zag dat de kip het ei legde. Het was prachtig, rood en schitterend. Net als het ochtendgloren. Blij liep Ostara op haar kip af, maar in plaats dat de kip haar het ei gaf, sjorde zij het zware ei op haar rug en ging er vandoor. Ostara volgde haar kip dwars door het bos heen, maar raakte haar kwijt. Verdrietig liep Ostara weer naar huis. Hoe moest zij de mensen gaan vertellen wat zij had gezien en dat het dus altijd Winter zou blijven.

In de ochtend, toen Ostara op weg wilde naar het dorp om haar verhaal te doen, zag zij haar kip in haar huisje zitten. Ze liep op haar af en vroeg wat er was gebeurd en waarom de kip zo deed. En of dat met alle eieren zo was gebeurd. De kip vertelde toen eindelijk aan Ostara wat haar zo dwars zat. Ze was het zo beu om dag in dag uit, jaar in jaar uit eieren te moeten leggen. Ze wilde wat anders en ja, ergens kon Ostara dat ook wel begrijpen. Ostara vroeg de kip of zij nog wist waar alle eieren waren verstopt. Deels wel en deels niet. Maar er was te weinig tijd om dat allemaal nog te kunnen vinden, tenzij de kip sneller zou kunnen zijn dan ze was. En dat bracht Ostara op een idee. De kip wilde wat anders en de kip wilde sneller zijn. Zo veranderde Ostara haar kip in een haas. En de kip vond het geweldig.

Ostara vroeg aan de haas of zij het speciale Lente-ei wilde gaan halen. Daarna ging ze naar het dorp om het goede nieuws te brengen en te vragen of de mensen wilden helpen met het zoeken naar alle andere verborgen eieren. Dat wilde de mensen maar wat graag. Overal hoorde je vreugdekreten als er weer een ei teruggevonden was. En die avond was er een groot feest.

Maar, haas was nog niet terug. Ostara maakte zich weer grote zorgen. Haas was vast bang dat de mensen en zij boos op haar waren. Om haas gerust te stellen versierden ze allemaal huizen en pleinen met haasjes en kipjes en eitjes om haas te laten zien hoe belangrijk en speciaal zij was voor Ostara en de mensen in het dorp. Toen haas hier achter kwam, durfde zij eindelijk tevoorschijn te komen. Zij vertelde via Ostara dat zij zich schaamde voor wat ze had gedaan en dat ze zo blij was dat Ostara en de mensen niet boos waren. Ze gaf het speciale Lente-ei terug, waarop de zon opkwam en daarmee het licht, de warmte en de Lente.

Ostara was dolgelukkig dat alles goed was gekomen en dat haas weer terecht was. Ze vroeg hoe ze haar kon belonen. Haas vroeg of ze weer terug mocht veranderen in een kip. En dat ze jaarlijks, na het leggen van het speciale Lente-ei weer mocht veranderen in een haas om de bossen te doorzoeken naar verborgen eieren. Ostara voldeed met een brede glimlach aan de wens van haar kip. En na dat jaar verstopte kip haar eieren vanaf een maand voor ze het speciale Lente-ei moest leggen, met medeweten van Ostara en de mensen uit het dorp, haar eieren in het bos. Nadat ze het speciale Lente-ei had gelegd en verborgen, veranderde Ostara haar kip in een haas en gingen Ostara, haas en de mensen uit het dorp met z’n allen op zoek naar de verborgen eieren. En zo is de traditie van paaseieren zoeken ontstaan en bestaat zij tot op de dag van vandaag nog steeds.

Symboliek van Ostara

Eieren werden vroeger in akkers gestopt om deze te zegenen. Eierschaal werd over grond gestrooid voor het goed laten groeien van planten en grassen. In veel culturen komt dit terug en is het ei een symbool voor vruchtbaarheid.

Net als het ei in vele culturen een symbool is voor vruchtbaarheid, worden in diezelfde culturen de eieren beschilderd. De felle kleuren staan symbool voor het herleven van de kleuren in de natuur. De wereld wordt herboren en komt weer tot leven.

Met Palmpasen wordt een stok of kruis versierd met eitjes, groen en lekkers en rondgedragen. Deze gewoonte is van oorsprong heidens en behoort bij de Meiboomviering van de Germanen. De Germanen droegen om de terugkerende Zomer te vieren een versierde Den rond. In de top van die Den zat een haantje. De Den en de Haan staan symbool voor de Wereldboom, Yggdrasil, en de haan Gullinkambi (Goudenkam) die in de top zat. De haan kraait iedere ochtend bij het eerste ochtendgloren en daarmee staat hij symbool voor de terugkeer van het licht. Inmiddels zijn de haantjes gelukkig van brood gemaakt. Dit komt voort uit de periode dat men niet langer dieren wilde offeren. Om de haantjes echt te laten lijken hebben ze wel de vorm van een haantje en vaak oogjes van krentjes of rozijnen.

Hoe kan Ostara jou deze Lente helpen?

Wanneer je gaat leven volgens het Jaarwiel en daarmee de symboliek van de Moeder Natuur gaat inzetten in jouw eigen leven, dan ga je kracht van de natuurenergie ontdekken, leren (her)kennen en ervaren. De energie van Ostara vertegenwoordigt vruchtbaarheid en groei.

In deze periode kan je deze energie inzetten en gebruiken om jezelf te laten groeien of jouw plannen, ideeën, projecten of wat je dan ook wilt bereiken dit jaar. En ben jij op zoek naar een nieuwe start, nodig Ostara dan uit tijdens je spirituele bezigheden en creativiteit. Vraag haar vruchtbaarheid ten aanzien van je prestaties en resultaten. Wil je graag vrucht dragen, in de breedste zin van het woord , vraag Ostara dan om wat van haar altijd-bloeiende zaad in jou te plaatsen.

Eieren vertegenwoordigen het terugkerende leven na de Winter. Eieren zijn symbolen van vruchtbaarheid, vol met veelbelovend en potentieel leven.

Gebruik de energie van dit moment, die borrelende, bruisende, energie vol beloften voor jouw innerlijke plannen, ideeën en projecten. Deze kunnen nu in praktijk worden gebracht. Richt je volle aandacht op wat je wilt bereiken en ga ervoor!

Hoe kan je Ostara vieren?

Focus op wat je wilt en ga ervoor! Nu is de tijd rijp en vruchtbaar!

5 manieren van 5 minuten om Ostara te vieren

1. Boeket Bloemen

Haal een boeket bloemen in huis en eer op deze manier de Lente. Terwijl je jouw Lenteboeket een mooi plekje geeft, visualiseer de Zon (of nog beter, houd het in het zonlicht als dat er is) en vraag Ostara om je boeket te zegenen met balans, speelsheid, liefde en nieuwe start. Zet het vervolgens neer op een mooie plek. Op deze manier heb jij de Lente met haar verse, groene energie in huis gehaald.

2. Dans en lach tegelijk, bij voorkeur op blote voeten

Ostara heeft een jeugdige energie en vraagt je jouw innerlijke kind te omarmen. Dus ga lekker lol maken op muziek, dans op blote voeten en heb plezier! Nog beter is het om dat buiten te doen. Dit gaat je geheid bruisende, Lente energie geven, dat plezier brengt waar jij ook gaat.

3. Zegen chocolade eitjes met jouw intenties en eet ze dan lekker op

Adem 3x diep in door je neus en uit door je mond. Pak een chocolade eitje in je rechterhand en houd je linkerhand er als een dakje boven. Visualiseer jouw meest positieve intenties tot werkelijkheid. En laat jouw visualisatie via jouw rechterhand in het chocolade eitje stromen. Eet het vervolgens op. Dit zal je intentie internaliseren en in gang zetten. Net als een zaadje dat is geplant in de aarde. Op die manier kan het gaan groeien en tot bloei komen. Herhaal dit met maximaal 2 intenties.

4. Strooi rozenblaadjes over je bed

Met de Lente komt ook romantiek en verliefd zijn. Roep deze energie op en breng het in je huis en je liefdesleven door rozenblaadjes op je bed te strooien. Laat ze liggen tot je naar bed gaat ♥

5. Plant je kruiden en je bloemen en je planten in je tuin

Plant je zaadjes met Ostara. Is er nog kans op vorst, plant ze dan eerst in een pot binnen en zet ze over in de vaste grond als er geen kans meer is op vorst. Voor je de zaadjes in de aarde plant, houdt ze tegen het zonlicht en zegen ze met jouw intenties voor de actieve periode van het jaar. Denk aan wat je wilt oogsten, wilt bereiken dit jaar en blaas die intenties in jouw zaadjes.

Heel leuk om zelf te maken, een Ostara Nest

Hoe kan je Ostara nog meer vieren

1. Ga wandelen

Ga een wandeling maken in jouw favoriete stuk natuur. Maar dan ook echt een wandeling met aandacht. Let op de vogeltjes die kwetteren, Lentebloemen in bloei, bomen in knop en voel de bruisende Lente energie om je heen. Mocht het weer het toelaten, trek dan je schoenen uit en ga letterlijk aarden door met je blote voeten in de aarde te staan of op het gras. Laat de wind door je haren gaan en adem diep de Lente lucht in. Wie weet zie je ook nog wel een konijntje of een haasje. Geniet van al het natuurschoon om je heen en ben dankbaar voor al dit moois.

2. Plant iets

Er is echt geen betere manier om vruchtbaarheid te vieren dan met tuinieren en letterlijk met je handen in de aarde te zitten. Ga iets moois planten. Het maakt niet uit of het bollen, zaadjes of al plantjes zijn. Nadat je iets hebt geplant, doe dan een stapje terug en waardeer het leven wat je zojuist hebt geplant. Ben hier ook oprecht dankbaar voor.

3. Mediteer buiten

De vroege voorjaarszon zit boordevol energie. Om jezelf op te laden, kan je naast een wandeling maken ook buiten mediteren. Zoek jouw rustige plek in de tuin, op je balkon, in het park, het bos of waar jij lekker en comfortabel bent. Ga lekker zitten, sluit je ogen en adem rustig in en uit. Ontspan en stel je open voor de boodschappen van Moeder Aarde. Zij spreekt altijd, je hoeft alleen maar te luisteren.

4. Pluk bloemen of verzamel mooie takken

Maak een wandeling en verzamel mooie takken en bloemen. Ben alleen wel extra voorzichtig en ga niet zomaar fanatiek plukken of takken afknippen. Het mooiste is om een veldboeket samen te stellen. Vraag voor je plukt altijd aan Moeder Arde of je mag plukken. Vraag je je nu af hoe je dat moet doen? Kijk naar de bloem die je wilt plukken en luister naar je gevoel. Voelt het licht, dan mag het, voelt het zwaar, dan de bloem laten staan. Als je het veld vraagt of je wat bloemen mag plukken, voel je vanzelf of het goed is en merk je dat je wordt geleid tijdens het plukken. Bedank de bloemen en Moeder Aarde voor haar mooie gift aan jou.

5. Ga picknicken

In de Lente is het al snel heel lekker weer. Niets leukers dan om te gaan picknicken. Neem vooral verse producten mee. Typische Ostara gerechten zijn: Brandnetelthee, verse broodjes met een kruis erin (balans en vereniging mannelijk-vrouwlijk), quiches waarin verse groenten en eieren zijn verwerkt, waarbij de eieren staan voor nieuw leven). Het belangrijkste is om buiten te zijn en te genieten van de frisse lucht en de bruisende energie van de Lente en Moeder Aarde.

6. Vogeltjes kijken

In deze tijd van het jaar is het heerlijk vogeltjes kijken. Je kan altijd ze wat verwennen door wat vogelzaad te strooien. Dan weten ze je geheid te vinden en trakteren zij jou op hun beurt op een prachtig concert. Wat ook leuk is om te doen, is om vogelzaadeitjes te maken en die op te hangen.

7. Ga onder een boom liggen en geniet van het zijn

Kies een mooie boom uit of ga naar je eigen boom. Ga er lekker onder liggen en geniet van de geborgenheid van de boom, het zonlicht dat door de takken komt en speelt met de bladeren. Knoop een gesprek aan met de boom en luister naar zijn of haar wijsheden. Bomen staan altijd open voor contact, ook hier geldt weer, je hoeft allen maar te luisteren. Heb je wat extra energie nodig, ga dan lekker met je rug tegen de stam zitten. Je zult de energie van de boom door je heen voelen gaan. Als het tijd is om te gaan, bedank dan de boom voor zijn of haar tijd, de gekregen wijsheden en energie. Wie weet het begin van een mooie vriendschap ♥

8. Smudge jezelf

Jezelf smudgen, energetisch reinigen, is goed en als je dat al een tijdje niet hebt gedaan, is het nu met Ostara een uitgelezen moment om het te doen. Ostara staat in het teken van nieuw begin en dus ook het afgooien van het oude om plaats te maken voor het nieuwe. Net zoals Moeder Aarde haar Winterse mantel afgooit, zo gooi jij door te smudgen jouw oude energie af die je niet meer nodig hebt. Pak een smudgestick, een takje Rozemarijn of een handvol Rozenblaadjes, Saliebladeren,  Bijvoet, Tijm, Jeneverbessen, of maak jouw eigen mix en smudge jezelf. En als je toch bezig bent, neem je huis en je werkplek ook meteen mee.

9. Verf eieren met natuurlijke kleuren

Het is heel leuk om eieren te verven met natuurlijke verf en Moeder Aarde is je er dankbaar voor. Rode en roze eieren krijg je door ze te bestrijken met bieten- of bessensap. Groene eieren krijg je door verse spinazie of kruiden vijzelen tot poeder en mixen met een beetje water. Blauwe eieren door bosbessen of rode kool. Bruine eieren door koffie of thee. En gele eieren door Kerrie of Kurkuma. Witte eieren geven een heldere kleur en bruine eieren een diepe kleur. Wil je een complete handleiding, die kan je hier vinden: https://www.lekkerensimpel.com/paaseieren-verven-met-natuurlijke-ingredienten/

10. Geef een Ostara Feest

Geef een Ostara Feest en vier met familie en vrienden de Lente. Budgetneutraal kan je dat doen door het een pot luck feest te maken. Dat houdt in dat iedereen wat mee brengt. Vraag wel om het in het thema van Ostara te houden. Dus geverfde eieren, vers kruidenwater, quiches, salades, verse groenten, gegrilde kip, asperges. Genoeg te verzinnen. Gebruik de kleuren groen, geel, roze en geel, de Ostara kleuren. En zet mooie Lentebloeiers op tafel. Ben je in een creatieve bui, maak dan een Paasboom en hang daar eitjes en linten in. Terwijl je jouw gerechten maakt en je feest aankleedt, sta dan stil bij het begin van de Lente, de vruchtbaarheid, de actieve periode van het jaar en wat jij allemaal wilt neer gaan zetten. Voor je met je gezelschap gaat eten, sta gezamenlijk even stil bij dit feestmaal en uit je dankbaarheid aan Moeder Aarde, haar giften en haar offers, zeker als er vlees op tafel staat. Maak een mooi bordje op en zet dat neer als offer voor Moeder Aarde, de natuurgeesten en de elementen.

En wat ook heel leuk is om te doen:

# Bloemenkrans of -pentagram maken
# Nieuwe ideeën bedenken voor het komende jaar
# Paaskrans of Paasboom maken
# Deze 2-minuten magie om de energie van de Lente in je huis te brengen:

Tess Whitehurst

Wat kan je eten en drinken met Ostara?

Negen kruidensoep:

Wat heb je nodig:
# 30 gram boter
# 2 eetlepels bloem
# een liter bouillon
# zout
# Paardenbloemblad
# Brandnetel
# Bieslook
# Zevenblad
# Peterselie
# Tuinkers
# Salie
# Weegbree
# Zuring
Zorg ervoor dat je alle eetbare (officinalis) varianten hebt van de kruiden.

Hoe maak je het:
Smelt de boter en roer de bloem erdoorheen. Voeg vervolgens de bouillon in kleine hoeveelheden toe en roer het geheel goed. Voeg zout naar smaak toe en breng het geheel aan de kook. Snijd de kruiden fijn en voeg te ze toe. De soep mag nu (met de kruiden) niet meer koken.

Eiersalade

Wat heb je nodig:
# 6 eieren
# zout
# mayonaise
# mosterd
# bieslook
# kerriepoeder (optioneel)

Zo maak je het:
Kook de eieren hard in ongeveer 5 minuten en pel ze. Snijd de eieren vervolgens in kleine stukjes en doe ze in een schaal. Voeg mayonaise en eventueel kerriepoeder bij de eieren tot er een smeuïge massa ontstaat. Maak de salade verder op smaak met zout, kerriepoeder en mosterd. Snijd de bieslook in kleine stukjes en meng deze door de salade. Serveer de salade met broodjes of geroosterd brood.

Witte broodjes (24 stuks)

Wat heb je nodig:
# 500 gram (spelt)bloem
# 4 eetlepels suiker
# 2 ½ theel zout
# 1 ½ eetl droge gistkorrels
# 50 gram boter
# 350 ml water
# 1 eetl plantaardige olie

Zo maak je het:
Meng bloem, suiker, zout en gist samen. Mix dan de boter er door heen en tot slot het water er door heen. Draai deeg uit op een met bloem bestoven oppervlak en kneed het 20 min met de hand. Zegen je brood door tijdens het kneden je intenties hardop of in jezelf te zeggen. Bestrijk het deeg met olie. Leg het in een grote kom, dek het af en laat het 1 uur rijzen. Vorm bolletjes van he deeg en plaats ze op een ingevette bakplaat. Laat 45 min rijzen. Bak ze in 12-14 minuten af in de oven op 200°C.

Bereidingswijze: voorbereiding 40 min; bereiding 13 min; extra tijd 1 uur 45 min rijzen; klaar in 2 uur 38 min

Zoete broodjes (10 personen)

Wat heb je nodig:
# 3 ½ dl water
# 2 eetl honing
# 2 eetl stroop
# 1 zakje gedroogde gist
# 500 gram volkorenmeel
# ½ kopje extra meel
# 1 theel zout
# 1 eetl zonnebloemolie
# 3 eetl zonnebloempitten.

Zo maak je het:

  • Doe warm water in een maatbeker en roer er de honing, de stroop en het gist door.
  • Laat dit mengsel 10 minuten staan.
  • Bewaar het 1/2 kopje extra meel nog even.
  • Doe de 500 gram meel en het zout in de beslagkom en maak een kuiltje in het midden. Giet het gistmengsel in het kuiltje. Roet dit geheel met de pollepel goed door elkaar. Kneed het deeg met je handen tot een stevige bal. Maak de theedoek nat onder de kraan, wring hem uit en leg hem over de kom. Zet de kom op een warme plaats, bijvoorbeeld boven de verwarming. Laat het deeg een half uur rijzen.
  • Vet ondertussen de bakplaat in met olie, doe het met een kwastje. Maak het aanrecht schoon en droog. Strooi het ½ kopje extra meel over het aanrecht. Neem het deeg uit de kom en kneed het goed.
  • Schep 3 eetlepels zonnebloempitten in een schaaltje.
  • Rol het deeg met je handen tot een lange worst. Verdeel de deegrol in 10 stukken en rol ieder stukje tot een bolletje. Druk de bolletjes heel zacht in de zonnebloempitten. Leg de bolletjes met de zonnebloempitten op de ingevette bakplaat. Maak opnieuw de theedoek nat, wring hem uit en leg hem over de bolletjes. Laat ze weer een half uur rijzen op een warme plaats. Zet de oven aan op 225 graden.
  • Smeer de bovenkant van de bolletjes in met water, doe het met een kwastje. Zet de bakplaat met de bolletjes in de oven. Bak de broodjes in 15 minuten gaar; de bovenkant is dan lichtbruin. Trek de ovenhandschoenen aan en haal de bakplaat uit de oven. Haal de broodjes met een spatel van de bakplaat en leg ze in het mandje. Laat ze even afkoelen.

Andere gerechten die bij de Ostara feestmaaltijd horen:

# Groene salade
# Verse groenten
# Gevulde eieren
# Quiches
# Ham, kip en lam
# Vruchtenbrood of -krans
# Maiskoekjes
# Chocoladefontein

Ik wens jullie een heel vrolijk en warm Ostara. Dat al jouw plannen, ideeën, projecten of wat je dan ook wilt neerzetten dit jaar, vruchtbaar mag zijn en mooie resultaten mag opleveren♥

Heel veel plezier en ga ervoor!

Liefdevolle groet,
Elke )O( De Elzenboom /|\ 2020 ©

Bronnen:

Foto’s:
Zie bron op of onder de foto, overige foto’s van www.pixabay.com

#Natuur #Inspiratie #Aandacht #Druïde #ElkeDeElzenboom #InHetVoetspoorVanDeDruïde #Jaarwiel #ZelfCoaching #Ostara

)O( ZelfCoaching /|\