Yule ~ Midwinter ~ Alban Arthan

Vandaag, 21 december, draait het Jaarwiel voor de 1e keer. We vieren Yule of Joel, Midwinter en ook wel Alban Arthanl, de Winterzonnewende en de Terugkeer van het Licht. Met Yule vieren we de kortste dag en de langste nacht van het jaar. Na vandaag gaan de dagen weer lengen. Het is een belangrijk keerpunt. Tot Yule stond alles in het teken van loslaten en het afsterven van de natuur en dat keert nu om. Met Yule breekt de tijd aan van zaaien, opbouwen, groeien en bloeien. Weliswaar nog in een heel prille fase want het zijn donkere koude tijden en het duurt nog lang voordat de natuur op zijn volle kracht komt, maar het begin is er♥

Winterse Rust

Deze tijd staat nog altijd in het teken van Winterse Rust. Vertragen. Stilte. Verinnerlijken. De Natuur is stil en in diepe slaap. Met soms een sneeuwdeken die de wereld om ins heen nog stiller en rustiger maakt. De tijd van bezinning en vernieuwing is aangebroken. De overgang van oud naar nieuw. Wanneer je de brug overgaat van oud naar nieuw, sta dan voor de brug stil bij jouw afgelopen jaar en maak de balans op. Waarvoor ben je dankbaar? Welke lessen heb je mogen leren? Welke uitdagingen heb je overwonnen? Wat heb je mogen oogsten? Van wie of waarvan heb je afscheid genomen? En wat neem je mee het nieuwe jaar in? Sta stil bij je groei, je ontwikkeling en laat de vernieuwende energie van het terugkerende licht door je heen stromen.

Terugkeer van het Licht

Onze voorouders vierden de Terugkeer van het Licht. En, gezien de activiteiten die zich binnen in de aarde al afspelen, het ontwaken van Moeder Natuur, de Grote Godin die leven geeft. Zij ontwaakt als Moedergodin en is zwanger van de Zon God die in de Lente wordt geboren.

Huizen werden versierd met Hulst, Klimop en Maretak. Hulst staat voor de mannelijke energie, Klimop staat voor vrouwelijke energie en de Maretak staat voor geluk en bescherming. De idee was dat zo’n mooi versierd huis voorbereid is om de Natuurgeesten te verwelkomen die misschien op zoek zijn naar een veilige beschutting tegen de kou en de duisternis buiten. Een takje hulst wordt het hele jaar bewaard voor geluk en bescherming. Kinderen gingen van deur tot deur met appels versierd met kruidnagels die op een bedje lagen van wintergroen en graanhalmen, besprenkeld met bloem. De appels vertegenwoordigen de zon, de bron van al het leven. Het wintergroen vertegenwoordigt onsterfelijkheid. De graanhalmen staan voor oogst en overvloed. Op die manier wenste men elkaar een goed nieuw jaar toe. Tegenwoordig zie je ook vaak sinaasappels met kruidnagels.

Moedernacht

De nacht voor Yule wordt Moedernacht genoemd. In vroeger tijden werden in de nacht voor Yule door de Germanen alle moeders en moedergodinnen geëerd. Zij werden bedankt voor alle hulp, goede zorgen en het creëren van leven in het afgelopen jaar. Voor het aankomende jaar werd hulp, bescherming en vruchtbaarheid gevraagd.

De 12 Heilige Nachten

Bij Yule horen ook de 13 Heilige Dagen en de 12 Heilige Nachten, ook wel Rooknachten,  Wijnachten of Ruwe Nachten genoemd. Ze hebben betrekking op de tijd tussen de tijd.

Onze voorouders rekenden in maan-maanden van 29,5 dagen. Aan het einde van het jaar bleef er tijd over om gelijk met de 365 dagen van het kalenderjaar te komen. Dit zijn de 11 dagen en 12 nachten rond Yule.

De dagen zijn donker en kort en het voelt alsof de tijd stil staat. In deze 12 nachten is de sluier tussen onze Aardse Wereld en de Andere Wereld dun en daardoor konden de geesten en wezens van de Andere Wereld naar onze wereld komen om de levenden te bezoeken. In vroeger tijden stond de tijd echt stil en alles wat op aarde draaide moest stilstaan om ongeluk te voorkomen. Onze voorouders geloofden dat het grote Zonnerad of Kosmische Wiel stil stond en daarom mochten er geen wielen worden gedraaid. Er werd niet gewerkt, geen wol gesponnen en molens stonden stil, omdat men geloofde dat het anders ongeluk zou brengen. Men wachtte tot het Zonnerad of Kosmische wiel weer ging draaien met Yule en weer in kracht ging toenemen.

De start van de 12 Heilige Nachten begint met de Moedernacht, de nacht voor Yule of de nacht voor Kerstmis (wat voor jou goed voelt). Er zijn ten aanzien van de 12 Heilige Nachten verschillende gebruiken in omloop.

De nachten tussen de jaren in werden gebruikt voor het uitroken van vertrekken. Vaak werd dat met veel lawaai gedaan. Het lawaai moest de boze geesten en het kwaad wegjagen. Net zoals we dat nu doen met vuurwerk. Het uitroken werd gedaan door kruiden in een schaal te verbranden en daarmee alle vertrekken van het huis rond te gaan. Hier komt de term Rooknachten vandaan. Nu zien we dat als smudgen en het energetisch reinigen van ons huis.

Tijdens deze dagen werd aan divinatie gedaan. Iedere nacht stond voor een maand in het nieuwe jaar. De dromen die men tijdens die nachten had, vertelden iets over wat stond te gebeuren in de maanden januari en verder van het nieuwe jaar. Men ging ook de natuur in en op kruispunten kijken naar signalen die de natuur gaf. Een bepaalde vogel die langs vloog of wind uit een bepaalde windstreek of mensen die men ontmoette, allemaal konden ze een voorspellende boodschap hebben.

De 12 Heilige Nachten zijn van oudsher dagen van rust en bezinning. In onze moderne tijd zien we toch nog deze 12 Heilige Nachten terug. De meeste mensen zijn vrij tussen Kerst en Oud&Nieuw. Er wordt veel aan divinatie gedaan in de vorm van Jaarleggingen via Tarot-/Orakelkaarten, Runen of Ogham. We zoeken de gezelligheid bij elkaar op, verrichten wat zelfonderzoek ten aanzien van wat we in het nieuwe jaar anders of beter willen doen, vandaar de voornemens.

Vind je het leuk om stil te staan bij deze 12 Heilige Nachten en vind je het leuk om jezelf wat uit te dagen, zodat je optimaal het nieuwe kalenderjaar ingaat? Pak dan een notitieboek, een pen en vraag jezelf de volgende vragen op de komende 12 nachten:

 • 24/25 december Nacht 1~ Je basis: wat zijn jouw wortels en waar kom je vandaan? Wie zijn je voorouders? Wat verbind jou met jezelf? Wat zijn jouw levensovertuigingen en waar bestaat jouw fundering uit?
 • 25/26 december Nacht 2 ~ Innerlijk Kompas: wie leidt je, jijzelf of anderen? Hoe kan je jouw innerlijk kompas versterken? Wat of wie wil je volgen? Wat kan je doen om je eigen koers te (blijven) volgen?
 • 26/27 december Nacht 3 ~ Open je Hart: hoe ziet je liefde eruit voor jezelf, je dierbaren en je medemens? Hoe toon jij je liefde? Hoe voel jij je liefde? Wie ben jij dankbaar? Wat kan je doen om je hart te volgen? Wat maakt je hart warm en laat je hart zingen?
 • 27/28 december Nacht 4 ~ Oplossen: waar voel jij oude blokkades of patronen en wat kan je doen om die op te lossen? Wat kan je doen om je van innerlijke conflicten of externe conflicten te bevrijden?
 • 28/29 december Nacht 5 ~ Vriendschap: welke vriendschappen zijn belangrijk voor je? Welke wil je verdiepen? Wie geeft je energie en helpt je groeien? Hoe is de vriendschap met jezelf; ben je voor jezelf een goede vriend, ga je met jezelf liefdevol en gezond om, zowel psychisch als fysiek?
 • 29/30 december Nacht 6 ~ Reinheid: hoe zorg je ervoor dat je met jezelf in het reine komt? Hoe reinig je liefdevol je innerlijk? Hoe reinig je jouw huis van zichtbare en onzichtbare ballasten?
 • 30/31 december Nacht 7 ~ Voorbereiding: wat zijn je intenties, wensen, plannen voor het nieuwe jaar? Welke doelen wil je bereiken? Welke weg wil je voortzetten? Welke nieuwe wegen zoek je? Welke acties ga je ondernemen? Wat laat je los om ruimte te creëren voor het nieuwe?
 • 31/01 december/januari Nacht 8 ~ Overgang: vier het leven, vier jezelf en focus op de dingen die je plezier brengen en waar je gelukkig van wordt. Vier de overgang naar het nieuwe jaar met de mensen die jou gelukkig maken.
 • 01/02 januari Nacht 9 ~ Zegen & Wijsheid: keer weer terug in jezelf. Wat kan je doen om de rust en vrede in jezelf (terug) te vinden? Wat kan je doen om je innerlijke wijze stem te horen?
 • 02/03 januari Nacht 10 ~ Verbinding: hoe verbind jij je met het groter geheel? Wat kan je doen om in verbinding te blijven met de natuur om je heen? Hoe sta je in verbinding met jezelf en de mensen om je heen? Wat kan je doen om de verbinding te versterken?
 • 03/04 januari Nacht 11 ~ Overkoepelend thema: wat is het overkoepelend thema in het nieuwe jaar (bijvoorbeeld persoonlijke of geestelijke groei, terug naar wie je van nature bent, doen waar je hart van gaat zingen, voor jezelf gaan staan,…)? Wat zegt dat over jouw doelen, wensen, dromen en acties? Wat kan je doen om in lijn blijven met jouw overkoepelend thema?  
 • 04/05 januari Nacht 12 ~ Transformatie: alle oude ballast,  blokkades en patronen zijn achter gebleven in het oude jaar, reinig jezelf via een reinigingsritueel en verbind jezelf met jouw overkoepelend thema, je doelen, je acties en je wensen oor het nieuwe jaar. Wat kan je vandaag voor stap zetten om aan je doel, thema, actie of wens te werken? Hoe kan je ervoor zorgen dat je iedere dag zo’n stap zet?

Op de 13e dag is de cirkel rond. Kijk terug op de afgelopen nachten, wat is de rode lijn? Accepteer wat is. Denk in kansen en mogelijkheden en verheug je vol liefde op een nieuw begin. Deze 12 stappen zijn gebaseerd op de Heilige Nachten van Everyday Mommyday.

Je kunt de nachten ook op 2o december starten, de nacht voor Yule, zorg er alleen dan wel voor dat je Voorbereiding, Overgang en Zegen&Wijsheid op respectievelijk, 29/30, 30/31 en 31/01 hebt in verband met de energie van die dagen.

Deze 12 stappen kan je ook per dag nemen via het leggen van een Tarot- of Orakelkaart, een Rune of een Ogham. Op die manier krijg je net weer een andere jaarlegging dan wanneer je voor iedere maand een kaart trekken.

Koning Hulst en Koning Eik

Tijdens Litha~Midzomer~Alban Hefin, is er een gevecht geweest tussen Koning Hulst en Koning Eik. Koning Hulst wint met Litha en regeert het donkere gedeelte van het jaar. Hij staat symbool voor afbraak en loslaten in de natuur, en ook voor innerlijke wijsheid en vertragen. Tijdens het gevecht dat zich met Yule~Midwinter~Alban Arthan afspeelt, wint Koning Eik. Hij regeert het lichte deel van het jaar. Koning Eik staat voor groei en ontluiking van de natuur, en ook voor innerlijke ontplooiing en ontwikkeling van het bewustzijn. Beide Koningen strijden om de gunst van de Moedergodin. De verslagen Hulst Koning wordt door de Moedergodin meegenomen, zodat hij kan herstellen om zijn strijd met Litha weer aan te gaan.

De strijd tussen de Hulst Koning (het afnemende licht) en de Eik Koning (het wassende licht)  is een symbolische strijd. Hiermee wordt erkend en geëerd dat zowel donker als licht elkaar nodig hebben en dat hiertussen balans nodig is om te kunnen groeien, levenslessen te leren en volledig in kracht te komen en te blijven staan. Na een periode van activiteit komt rust en na een periode van rust komt activiteit. Dit is een continu proces. Geen licht zonder donker, geen donker zonder licht.

Yule en de Maretak

Maretakken vallen vooral op in de Winter. De meeste bomen zijn dan kaal en dan springt de bolvormige Maretak met zijn groene blaadjes en witte besjes extra in het oog. De Maretak,  is een bijzondere plant en wordt van oudsher als magische plant beschouwd. De bijzonderheid zie je al in de groeiwijze. Het eerste wat opvalt als je naar de maretak (botanische naam Viscum Album) kijkt, is dat de plant als een bol groeit, zonder voorkeur voor boven of onder. Zelfs de blaadjes kennen geen verschil tussen een onder- en bovenkant. Dat is uniek in de plantenwereld, waar het gebruikelijk is om van onder naar boven te groeien: tegen de zwaartekracht in, vanuit de Aarde naar de Zon met de wortel naar het middelpunt van de Aarde. De Maretak vormt hierop een bijzondere uitzondering. De plant kan niet op de aarde groeien, maar groeit alleen in bepaalde bomen, de zogenaamde gastheerbomen. In Europa bestaan daar drie soorten van: de Loofbomenmaretak; de Dennenmaretak en de Sparrenmaretak. Deze zijn botanisch verschillend, wat inhoudt dat Dennenmaretak niet op een loofboom of een spar kan groeien en dat geldt omgekeerd ook voor de andere soorten.

De Maretak is altijd groen. In de Zomer diepgroen en de Winter wat geliger groen. De blaadjes verwelken niet, maar worden na anderhalf tot vier jaar afgeworpen. De Maretak rust in de Zomer en Herfst, groeit in de Lente en bloeit in de Winter. De Maretak is een unieke plant, die in de Florawereld alles lekker tegendraads doet. Het lijkt alsof de plant een parasiet is op een boom, maar dat is het niet, het is geen woekerplant en groeit niet ten koste van de gastheer. De Maretak zorgt voor zijn of haar eigen stoffen door de hoeveelheid bladgroen. Daardoor bezit de Maretak over een overvloedige vitaliteit die door zijn of haar eeuwig jeugdige uiterlijk (altijd groen en oogt als een kiemplant) wordt gekenmerkt.

De Keltische druïden vereerden de Maretak al en voor hen was zij de ‘alles helende plant’. Het is een plant die tussen Hemel en Aarde groeit, tegen de regels in. Daarom verbonden onze voorouders aan deze plant diepe magie. De plant gaf de sleutel naar de geheimen en de wijsheid van de Andere Wereld. Daarom werd de plant zo vereerd door de Druïden. Helemaal als de Maretak op de Eik, de heilige boom van de Druïden, groeide. De Maretak die op een Eik groeit staat symbool voor wijsheid, kracht, kennis en licht.

Maar, waarom is de Maretak nou verbonden met Yule? En waarom kussen we elkaar als we onder een Maretak staan? Ik ben op onderzoek uitgegaan en kwam het volgende tegen…

In het woord ‘Maretak’ zit het woord ‘mare’ en dat betekent ‘merrie’ als in ‘nachtmerrie’. De mare staat hier voor het kwaad, ziekten, negatieve energie. De Maretak werd en wordt geacht het kwaad te verjagen en daarom werd en wordt de Maretak in huis ter bescherming opgehangen. Daarnaast staat de Maretak symbool voor bescherming, vriendschap, geluk en een lang leven.

Een oud gebruik is om de Maretak boven de hoofddeur te hangen. Daarmee werd door de huiseigenaar kenbaar gemaakt dat een ieder die binnentrad de bescherming en de vriendschap genoot van het huis, ook vluchtelingen. Wanneer je elkaar onder een Maretak elkaar een zoen geeft, geeft dat een teken van vriendschap en goodwill aan. De Maretak was een symbool voor vrede en liefde. Wanneer vijanden elkaar onder de Maretak ontmoetten in het bos, moesten ze hun wapens neerleggen en voor een dag een wapenstilstand houden. Germaanse en Keltische stammen namen de Maretak ook mee tijdens vredebesprekingen met vijanden als een teken van goede wil.

Het kussen onder de Maretak is in de 18e eeuw ontstaan in Engeland. Jongemannen was het geoorloofd om een onder de maretak staand meisje te kussen, om vervolgens een besje van de maretak te plukken. Ze mochten blijven zoenen totdat de Maretak kaalgeplukt was. Een maagd die niet onder de maretak gekust werd, zou het komende jaar niet trouwen. Het kussen onder de Maretak met Yule maakte ooit deel uit van een oude huwelijksceremonie. Wie onder de Maretak staat mag een kus niet weigeren.

De oorsprong van al deze gebruiken gaat veel verder terug. Volgens een Scandinavische legende werd de God Balder beschermd door het feit dat zijn moeder, Frigga, had bepaald dat haar zoon nooit zou kunnen getroffen worden door een plant. Ze was alleen de Maretak vergeten. Balder was graag gezien en populair. Loki was hierover jaloers op Balder en gebruikte Hodi, de blinde tweelingbroer van Balder, om Balder te doden. Hiervoor hielp hij hem aan een pijl met een punt van Maretak te richten naar een bepaald doel. Hodi wist echter niet dat het doel zijn tweelingbroer Balder was. De speer trof zijn doel en Balder werd dodelijk getroffen. Na de dood van haar zoon verklaarde Frigga de Maretak tot heilige plant en gaf de Maretak de opdracht om liefde op de wereld te brengen. Iedereen die onder de Maretak doorliep moest de wapens laten vallen en vrede sluiten. Later bleef daarvan het gebruik van het kussen onder de maretak met Kerst over.

In onze moderne tijd staan Yule en Kerst voor vrede en liefde. En daar hoort naar mijn idee het gedachtengoed van de Maretak helemaal bij. Heb jij verhalen over de Maretak en Yule of Kerst? Ik hoor ze heel graag♥

Het Yule Blok

Onze voorouders brandden tijdens Yule een groot Eikenhouten blok en hier komt het Yuleblok vandaan. De Eik is een heilige boom in de Ogham, de Koning van het Woud. Aan het Yuleblok werden zuiverende, reinigende en geneeskundige krachten toegekend. Vaak werden ook Hulsttakjes in het vuur erbij gegooid. Dit stond symbool voor het oude loslaten en het nieuwe uitnodigen. De as van het Yuleblok was heilig en werd bewaard om met Imbolc over de akkers te strooien. De as zou de vruchtbaarheid van de Eik overbrengen in de aarde en het gezaaide zaad helpen groeien.

Traditioneel kwam het hout van het land van de huiseigenaar of het was een gift; het mocht niet worden gekocht. Het hout werd naar het huis gesleept, versierd met wintergroen en overgoten met cider of bier. Vervolgens werd er meel overeen gestrooid. En daarna werd het aangestoken met een stukje hout van het Yule blok van het jaar ervoor. Het blok moest 12 dagen branden, waarna het ceremonieel werd gedoofd. Op die manier werd het licht symbolisch terug begeleid. De as van het Yule blok werd vermengd met het voer van het vee, een ongebrand stuk werd aan de ploeg vast gemaakt. De rest van de as werd zorgvuldig bewaard om later met het zaaien over de velden strooien voor vruchtbaarheid. En op die manier werd de Zonkracht via het verbrande hout over het land verspreid.

Je kunt ook mini Yule Blokjes maken door 4 tot 6 Kaneelstokjes,
Dennentakjes en Hulst samen te binden en ze te versieren met Yule kruiden.

Yule Kruiden en Wierook

Kruiden die passen bij Yule zijn:

 • Ceder
 • Es
 • Hulst
 • Jeneverbes
 • Maretak
 • Den
 • Gezegende Distel
 • Kamille
 • Frankincense
 • Kaneel
 • Sinaasappel
 • Steranijs en gewone Anijs
 • Appel
 • Laurier
 • Kardemom
 • Veenbes
 • Rozemarijn

Yule Wierook kan je maken van gelijke delen:

 • Gebroken Laurierblaadjes
 • Sandelhout poeder
 • Cederhout
 • Frankincense hars
 • Myrrh hars
 • Dennennaalden
 • Jeneverbes

En dat kan je aanvullen met:

 • Kaneel
 • Sinaasappelschil
 • Citroenschil
 • Rozemarijn
 • Steranijs

Yule Edelstenen en Kleuren

Kleuren die bij Yule passen, zijn de kleuren die je nu terugziet in de natuur:

 • Groen
 • Rood
 • Zilver
 • Goud
 • Geel
 • Oranje
 • Bruin
 • IJsblauw

Edelstenen die passen bij Yule zijn:

 • Bergkristal
 • Citroenkwarts
 • Peridoot
 • Robijn
 • Hematiet
 • Sneeuwvlokobsidiaan
 • Sneeuwkwarts

Yule Vieren

Terugkeer van het Licht

Yule vieren staat in het teken van de terugkeer van het Licht. Tijdens de  nacht voor Yule werd door onze voorouders de Yule kaars gebrand. Deze kaars stond symbool voor de terugkeer van het Licht. Eerst werden alle vuren gedoofd en daarna werden alle vuren en kaarsen via het heilige vuur weer aangestoken. Hiermee werd de Zon aangemoedigd om weer te gaan schijnen en krachtig te worden.  Je kunt dit zelf of met je dierbaren doen op de volgende manier. Pak voor jezelf en je dierbaren een waxinelichthouder die niet warm wordt en doe er een waxinelichtje in. Doe in de nacht van Yule alle verlichting in je huis uit en ga in een kring staan. Steek nu je waxinelichtje aan en steek met jouw waxinelichtje het waxinelichtje van degene die naast je staat aan. Degene die naast je staat steekt op zijn of haar beurt weer het waxinelichtje naast hem of haar aan en zo ga je de kring rond tot alle waxinelichtjes zijn aangestoken. Spreek daarna één voor één je intenties voor het nieuwe jaar uit. Ga daarna met je waxinelichtje het huis rond en doe alle verlichting weer aan. Op deze eenvoudige manier heb je het licht weer terug gebracht. Dit ritueel kan je zo uitgebreid en groot maken als je zelf wilt met een cirkel of een ceremonie vooraf en met eten en drinken en Yule vertellingen achteraf. Maak er een mooie, warme en gezellige avond en feest van♥

Yule Blok maken

Het is heel leuk om zelf een Yule Blok te maken. Dat hoeft niet op de traditionele manier van onze voorouders, maar kan op de volgende manier. Gebruik, bij voorkeur, een Eikenhouten blok (kracht en wijsheid). Je kunt ook Berk (vruchtbaarheid en nieuw begin), Esp of Populier (spiritueel bewustzijn en geestelijk inzicht) of Den (succes en welzijn) gebruiken. Maak het blok grondig schoon en zorg ervoor dat hij volledig droog is voor je het naar binnen haalt. Sommigen verwijderen de schors, maar ik vind de schors erom heen zelf het mooiste. Maak 3 gaten voor kaarsen erin. De kaarsen kunnen wit zijn of je kunt via kleuren symboliek toevoegen aan je Yule Blok:

 • Rood: levenskracht of de kracht van de Mens
 • Wit: terugkeer van het Licht, vrede en harmonie tussen Mens en Natuur
 • Groen: eeuwig leven, kracht van de Natuur

Daarna kan je je Yule Blok versieren met:

 • Kaneel: aantrekken van geluk en voorspoed
 • Sinaasappelschijfjes (gedroogd): symbool voor de Zon en de transformatie van donker naar licht; ook voor vrolijkheid en positieve energie
 • Granaatappel (gedroogd): symbool voor overvloed
 • Gipskruid: symbool voor puurheid, onschuld en liefde
 • Kruidnagel: bescherming en zuiverheid
 • Steranijs: symbool voor voorspoed en geluk
 • Dennenappels: symbool voor eeuwig leven, terugkerend groen, welvaart, welzijn en bescherming
 • Rozemarijn: verdrijft negatieve energie en maakt de weg vrij voor een positief nieuw jaar
 • Een duidelijk tutorial kun je vinden op: https://www.thepaintedhinge.com/2013/12/17/diy-yule-log-tutorial/

Yule Blok Ritueel

De Yuletijd beslaat 13 dagen en 12 nachten, te beginnen op Yule. Via je Yuleblok ga je het Licht terug begeleiden. Dit kan je als volgt doen. Steek met Yule de rode kaars aan en brand hem 4 dagen lang. Op de 5e dag steek je de groene met de rode kaars aan en brand je beide kaarsen 4 dagen lang. Op de 9e dag steek je de witte met de groene kaars aan en brand je alle 3 de kaarsen tot en met dag 13. Uiteraard kan je ook je eigen ritueel hiervan maken. Doe wat goed voelt voor jou.

Yule Thee

Een heerlijke Yule thee kan je maken van:

 • 2 Kaneelstokjes
 • 10 stuks Steranijs (mocht je dit te sterk vinden, gebruik dan naar behoefte)
 • 1 eetlepel Earl Grey
 • 2 eetlepels Sinaasappelschil
 • 1 eetlepel Dennennaalden
 • 2 eetlepels Jeneverbes
 • 2 eetlepels Veenbessen

Nog lekkerder met zelfgebakken koekjes.

Krans maken

Een mooie symbolische krans kan je maken van:

 • Hulst: beschermt en brengt geluk in je huis. Hulst met stekels symboliseert de mannelijke energie. Hulst is een evergreen en staat symbool voor levenskracht.
 • Klimop: verjaagt het kwaad en helpt hogerop te komen. Daarnaast staat Klimop symbool voor de vrouwelijke energie.
 • Laurier: helpt groeien. De overwinningskrans werd gemaakt van Laurier. Breng veel Laurier in je huis en laat het goede overwinnen deze Yule.
 • Rozemarijn: helpt om dingen te onthouden en beschermt.
 • Lavendel: brengt harmonie, liefde en warmte. Staat ook symbool voor je eigen innerlijk.
 • Spar: brengt vruchtbaarheid en verbinding tussen boven en beneden. Daarnaast staat de Spar ook voor levenskracht en wijsheid en zorgt voor een goed leven.
 • Maretak: zorgt voor goede wil en magie. Brengt daarnaast redelijkheid in mensen die strijden waardoor gesprekken beter verlopen. Door de Maretak in je huis op te hangen bevorder je vriendschap en liefde. Mocht er toch ruzie zijn, pluk dan een besje en werp die in het vuur. Op die manier wordt de negatieve energie van de ruzie weggejaagd.

Het verhaal gaat dat wanneer je eerst de Hulst binnenbrengt, de mannelijke energie leidend is in het komende jaar en wanneer je eerst de Klimop naar binnenbrengt, de vrouwelijke energie leidend is. Ik houd van balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke en draag daarom Hulst en Klimop tegelijk naar binnen.

Dennenappel Ritueel

Het Dennenappel Ritueel is een van mijn lievelingsrituelen om te doen met Yule. Op de dagen voor Yule ga je op zoek naar een mooie Dennenappel. Het beste is er eentje waar ruimte tussen de bladen zit. Op de dag van Yule schrijf je op kleine papiertjes al je intenties, dromen, wensen en doelen uit die je in het Nieuwe Jaar wilt laten uitkomen of realiseren en je stopt ze in je Dennenappel tussen de bladen. Tot en met Oud&Nieuw kan je wensen, intenties, doelen en dromen toevoegen. Op Nieuwjaarsdag pak je jouw Dennenappel en ga je naar buiten. Maak een (veilig) vuur en verbrand je Dennenappel. Op die manier worden al je wensen en intenties meegenomen via de rook op de vleugels van de Wind, zodat ze daar kunnen landen waar ze vruchtbare bodem vinden.

Dingen die je mee kunt nemen:

 • Welke hoop spreek je voor jezelf, je dierbaren en de wereld uit?
 • Waar wil jij je licht in jezelf laten schijnen?
 • Wat mag gezien gaan worden in het nieuwe jaar?
 • Wat voor plannen wil je gaan uitvoeren of realiseren in het nieuwe jaar?

Wat kan je nog meer doen?

 • Een Yule boom versieren, waarbij het groen van de boom symbool staat voor het wederkerende groen en het eeuwige leven, rode appels of ballen staan voor levenskracht, zilveren ballen staan voor de Maan en gouden draden of slingers of een slinger lampjes staan voor het terugkerende zonlicht.
 • Maak natuurlijke ornamenten van brooddeeg of schijfjes hout en versier ze met kruiden of kerf er symbolen in die staan voor de terugkeer van de Zon, bescherming, vruchtbaarheid, je wensen, dromen en intenties.
 • Kransen met dennentakjes en gedroogde kruiden maken en versieren.
 • Een Maretak boven de hoofddrempel van je huis hangen om liefde en vreugdevolle energie te verwelkomen en om je huis bescherming te bieden.
 • Een Yule blok maken en versieren.
 • Een Hulst slinger maken en ophangen.
 • Maak een Yule altaar.
 • Yule kaarten maken voor je familie en je dierbaren.
 • Een Wens Tak maken: pak een tak, versier die mooi en hang hem op. Hang aan de tak jouw wensen voor het komende jaar voor jezelf, je dierbaren en de wereld. Op 31 december, Oud&Nieuw volgend de dagkalender, verbrand je jouw tak om 12.00 uur ’s nachts, zodat al je wensen het nieuwe jaar ingaan.
 • Een Yule feestmaal maken en de terugkeer van het Licht samen vieren.
 • Dans, maak muziek en vier feest.
 • Vertel elkaar verhalen, waaronder een echt Yule verhaal.
 • Schrijf je doelen, voornemens, wensen en dromen op voor het komende actieve deel van het jaar .
 • Uit je dankbaarheid voor al je zegeningen en geef deze magie terug aan je gemeenschap door te doneren aan voedselbanken en dierenasielen of stichtingen.

Nog meer leuke en bijzondere manieren waarop je Yule kunt vieren, staan op https://www.lunadea.nl/lunadeablog/10-manieren-om-midwinter-te-vieren

En een mooi ritueel kan je vinden op: https://www.heksenkruid.info/midwinter-21-december/

Ik wens je een mooie Yule~Midwinter~Alban Arthan. Dat het terug gekeerde licht je pad mag verlichten,

Liefdevolle groet,
Elke )O( De Elzenboom /|\ 2020 ©

Bronnen:

#Natuur #Aandacht #Inspiratie #ElkeDeElzenboom #Druïde #Heks  #InHetVoetspoorVanDeDruïde #DeElzenboom #ZelfCoaching #Yule #Midwinter #AlbanArthan #Jaarwiel #Jaarwielfeest #Divinatie #YuleBlok #12HeiligeNachten #Rooknachten #Maretak #Krans #Dennenappel

)O( ZelfCoaching /|\